Sjekk hva som oftest forårsaker boligbranner

Alle boligeiere sin største frykt er at huset skal brenne ned. Boligbranner skaper ikke bare stor materiellskade. De kan også få fatale konsekvenser for menneskeliv. Det finnet mange ting du kan gjøre for å sikre ditt hus best mulig, og det kryr av gode tips på nettet.

Boligbranner som oftest krever menneskeliv starter gjerne grunnet feil i det elektriske anlegget eller i elektriske apparater. I følge tall fra Gjensidige krever slike branner 10 menneskeliv i året. Det er et skremmende høyt tall.  Dette kan man selv forebygge på en enkel måte. Senskader, feilkoblinger, overspenning, lysbue, gnist og kortslutninger er de mest vanlige årsakene til brannstart i det elektriske. Dette er derfor veldig viktig å være oppmerksom på.

Kontroll over det elektriske anlegget

Et viktig tiltak for å forebygge boligbranner er å ha kontroll over det elektriske anlegget og de apparatene du eier. Det kan også være smart å redusere på antall elektriske apparater som du eier. Behold kun det du trenger og bruker mest i hverdagen. Du må også passe på å bytte ut og vedlikeholde alt som har gått i stykker. Sørg for at det er en fagperson som står for installasjoner i det elektriske anlegget. De har gode kunnskaper, og passer på at alt blir riktig.

En del boligbranner starer grunnet feil bruk av komfyrer. En komfyrvakt er en alarm som du installerer over komfyren din. Den varsler om uhellet skulle være ute. Slike komfyrvakter er en solid livsforsikring, og spesielt for eldre personer. Det koster litt å kjøpe en slik komfyrvakt, men det er helt klart verdt pengene. Dessuten har det kommet et nytt krav om at alle nye boliger må ha en komfyrvakt.

Antall boligbranner har økt kraftig i Norge, og det koster samfunnet vårt store summer å reparere skadene. Da er det skummelt å vite at hver fjerde nordmann aldri har fått sjekket det elektriske anlegget sitt av en fagperson. Det er enklere å forebygge branner, enn å bygge opp ødelagte hus.

Mange synes det er skummelt med smarthus

Mange synes kanskje det er litt skummelt å legge om til et smarthus, ved tanke på at alt går på elektrisitet ved tanke på branner. Et smarthus er sikkert og godt utarbeidet, og følger man med som man skal er det ingen større risiko enn i vanlige hus. I et smarthus finnes det en rekke varslere og følere som følger med, justerer temperaturen og som varsler både deg og riktige etater om noe skulle være ødelagt. Et smarthus er derfor på mange måter sikrere, fordi du konstant har kontroll og kan følge med.

Teknisk feil i det elektriske anlegget, komfyrbranner, levende lys, røyking og påsatte branner er det fem mest vanlige brannårsakene i Norge. Alle kan forhindres ved at man følger med og tar forhåndsregler. Det koster så lite å sikre liv og hjem mot ødeleggende branner. Julen er som oftest høysesongen for boligbranner grunnet at folk bruker mer levende lys og elektriske lys til pynt. Et godt tips er å aldri gå ifra tente stearinlys eller la barn ha det på rommet sitt.

Privacy Policy